» » Fentermin Tillägg – Användningsområden Och Biverkningar

Fentermin Tillägg – Användningsområden Och Biverkningar

Fentermin Tillägg – Användningsområden Och BiverkningarFentermin används tillsammans med en läkare och godkända, reducerat kaloriinnehåll kost, motion och beteende förändring program som hjälper dig att gå ner i vikt. Fentermin används i människor som är kraftigt överviktiga (feta) och inte har lyckats att gå ner tillräckligt i vikt med kost och motion ensam.

Att förlora vikt och hålla den kan minska de många hälsorisker som kommer med fetma, inklusive hjärtsjukdom, diabetes, högt blodtryck och ett kortare liv.

Det är inte känt hur denna medicin hjälper människor att gå ner i vikt. Det fungerar genom att minska aptiten, ökar mängden energi som används av kroppen, eller genom att påverka vissa delar av hjärnan. Detta läkemedel är en aptit suppressant och hör hemma till en klassificera av droger som kallas sympathomimetic aminer.

Klicka här för att köpa Phen375 från officiella hemsida

Hur du använder fentermin tillägg

Ta detta läkemedel genom munnen som regisserad av din läkare, oftast en gång per dag, 1 timme före frukost eller 1 till 2 timmar efter frukost. Om det behövs, kan din läkare justera din dos för att ta en liten dos upp till 3 gånger per dag. Följ noga din läkares anvisningar. Tar denna medicin sent på dagen kan orsaka sömnsvårigheter (insomni).

Om du använder sustained release kapslar, är dosen oftast en gång om dagen före frukost eller minst 10 till 14 timmar före sänggåendet. Svälja hela medicineringen. Inte krossa eller tugga sustained release kapslar. Därigenom kan släppa alla läkemedel på en gång, ökar risken för biverkningar.

Om du använder tabletterna gjorde att upplösa i munnen, tas dosen vanligtvis en gång per dag på morgonen, med eller utan mat. Först torka händerna innan du hanterar tabletten. Placera din dos på tungan tills det löser sig och svälja det med eller utan vatten.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandling. Din läkare kommer att justera dosen för att hitta den bästa dosen för dig. Använda detta läkemedel regelbundet och exakt som föreskrivs för att få mest nytta av den. För att du minns, tar det vid samma tid varje dag.

Klicka här för att köpa Phen375 från officiella hemsida

Detta läkemedel är oftast för bara några veckor i taget. Det bör inte tas med andra aptit dimbildning. Det ökar risken för allvarliga biverkningar med längre användning av detta läkemedel och användning av detta läkemedel tillsammans med vissa andra diet droger.

Detta läkemedel kan orsaka tillbakadragande reaktioner, särskilt om det har använts regelbundet under lång tid eller i höga doser. I sådana fall kan abstinensbesvär (t.ex. depression, svår trötthet) uppstå om du plötsligt sluta använda detta läkemedel. För att förhindra tillbakadragande reaktioner, kan din läkare minska din dos gradvis. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal för mer detaljer, och omedelbart rapportera eventuella tillbakadragande reaktioner.

Fentermin Tillägg – Användningsområden Och Biverkningar

Sällan, är onormal drog söker beteende (beroende) möjligt med detta läkemedel. Inte öka din DOS, ta den oftare, eller använda den för längre tid än som föreskrivs. Korrekt stoppa medicineringen när riktade så.

Detta läkemedel kan sluta fungera bra efter du har tagit det för ett par veckor. Prata med din läkare om denna medicin slutar fungera väl. Öka inte dosen såvida inte din läkare. Din läkare kan direkt dig att sluta ta detta läkemedel.

Klicka här för att köpa Phen375 från officiella hemsida

Biverkningar av fentermin tillägg

Yrsel, muntorrhet, sömnsvårigheter, irritabilitet, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning kan uppstå. Om dessa effekter kvarstår eller förvärras, meddela din läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har dömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många människor som använder detta läkemedel har inte allvarliga biverkningar.

Tala med din läkare omedelbart om något av dessa osannolikt men allvarliga biverkningar inträffar: snabb/oregelbunden/bultande hjärtslag, mental/humörsvängningar (e.g., agitation, okontrollerad ilska, hallucinationer, nervositet), okontrollerade muskelrörelser, ändra i sexuell förmåga/intresse.

Sluta ta detta läkemedel och Uppsök omedelbart läkare om något av dessa sällsynta men allvarliga biverkningar inträffar: svår huvudvärk, sluddrigt tal, beslag, svaghet på ena sidan av kroppen, vision förändringar (t ex dimsyn).

Detta läkemedel kan sällan orsaka allvarliga (ibland dödlig) lungorna eller hjärtat problem (pulmonell hypertension, hjärtproblem ventil). Risken ökar med längre användning av detta läkemedel och användning av detta läkemedel tillsammans med andra aptit suppressant läkemedel/naturläkemedel produkter. Om du märker någon av följande osannolikt men mycket allvarliga biverkningar, sluta ta detta läkemedel och rådfråga din läkare eller apotekspersonal omedelbart: bröstsmärta, andningssvårigheter med motion, minskade förmåga att utöva, svimning, svullnad av ben/fotleder/fötter.

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men Uppsök omedelbart läkare om du märker något av följande symtom på en allvarlig allergisk reaktion: utslag, klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/halsen), svår yrsel, problem med andningen.

Klicka här för att köpa Phen375 från officiella hemsida